Dotační programZveřejnění dokumentů k poskytnutí finanční dotace

Zveřejnil: Monika Koudelková
Činnost TJ Sokol Dobřív je podporována MŠMT V roce 2017 náš spolek obdržel neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky - PROGRAM VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech ve výši 62 000,- Kč. Finanční podpora byla využita v souladu s rozhodnutím vedení na zajištění chodu a materiálního vybavení spolku v souladu s podmínkami využití dotace. Přesný popis čerpání – viz závěrečná zpráva k čerpání státních neinvestičních prostředků

Zveřejněné dokumenty

Závěrečná zpráva 2018