Sokolovna

Ideálním pro soustředění sportovních oddílů a jiných aktivit

Budova sokolovny naší tělocvičné jednoty se nachází mezi turistickou ubytovnou a víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem. Celý areál nabízí ideální možnost soustředění sportovních oddílů bez ohledu na počasí. Objekt prošel v minulých letech významnou rekonstrukcí, došlo k výměně oken budovy a obnově podlahy sálu. K dispozici je cvičební nářadí i náčiní.

  • Image

    Tělocvičná jednota Sokol Dobřív nabízí též pronájem sálu.

    V sokolovně probíhá nejenom pravidelné cvičení jednotlivých sportovních oddílů naší jednoty, ale konají se zde i kulturní akce. Odehrává se zde každoroční plesová sezóna, k dispozici je sokolovna i Mateřské škole a Základní škole v Dobřívě ke konání Mikulášských Besídek, Oslav Dne matek, Dětských maškarních bálů, atd.